เพลงส่งเสริมการอ่าน


เนื้อร้อง - นายเกรียงศักดิ์  ประเสริฐสังข์

ขับร้อง - นายเอกรัตน์ ภูบุตตะ
 
 

เนื้อร้อง - นายเกรียงศักดิ์  ประเสริฐสังข์ เพลง เราคือเยาวชนไทย
ขับร้อง - นายเอกรัตน์ ภูบุตตะ
 
 
 
   
   

 

 

WEBMASTER

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอน้ำพอง
ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๑๐
โทรศัพท์์หมายเลข ๐๔๓ ๔๔๑๒๕๐ โทรสาร.๐๔๓ ๔๔๑๒๓๐
krsprs@gmail.com